Tanks - Ondergronds

Het reservoir wordt in de volle grond ingegraven of in een groeve (soort kelder) geplaatst die nadien terug gedicht wordt. De materialen die gebruikt worden zijn metaal (ook roestvrij staal), polyester, polyethyleen en prefab-beton.
Een ondergronds reservoir is een discrete en plaatsvriendelijke oplossing die elke visuele hinder uitsluit.

Enkel cilindervormige houders mogen gebruikt worden voor de ondergrondse stockage. Andere vormen zijn hier zeker niet toegelaten !

Plaatsing: waarop moet ik letten?

Ontoegankelijke tanks worden ofwel rechtstreeks ingegraven ofwel geplaatst in een ontoegankelijke groeve.

Moet ik een bouwvergunning hebben voor een mazoutreservoir?

Neen, niet voor ondergrondse reservoirs. Ten opzichte van percelen van derden moet steeds een minimum afstand van 1 m gerespecteerd worden en ten opzichte van ondergrondse constructies bedraagt deze afstand 75 cm.

Vermijd doorgaand verkeer boven het reservoir

Het plaatsen van onroerende lasten en doorgaand verkeer boven het reservoir is niet verboden, maar wordt best vermeden. Wanneer dit niet kan moet een voldoende draagkrachtige structuur (bekisting) voorzien worden rondom het mangat om de drukkrachten op te vangen. Latere controles moeten mogelijk zijn. Het mangat en koppelingen worden steeds toegankelijk gelaten (via een toezichtput).

Verankering

Indien het reservoir ingegraven wordt in een streek die onderhevig is aan overstromingen of sterk opkomend grondwater dient een verankering of ballast voorzien te worden opdat het reservoir niet komt bovendrijven. Deze verankering kan worden aangebracht onder de vorm van een betonnen grondplaat waarop het reservoir bevestigd wordt aan de hand van beugels. De bevestigingsbeugels kunnen uit staal vervaardigd zijn of uit kunststof indien ze een zelfde stevigheid waarborgen. Bij bevestiging van de beugels moeten alle maatregelen genomen worden om de bekleding van het reservoir niet aan te tasten.

Hoe diep moet het reservoir steken?

Het hoogste punt van een ingegraven reservoir moet minstens 50 cm onder het maaiveld liggen om de stookolie op een temperatuur te houden die hoog genoeg is om stollingsverschijnselen bij koude temperaturen of vriesweer tegen te gaan.

Welk aanvullingsmateriaal gebruiken voor de put?

Bij tanks die rechtstreeks ingegraven worden moet de put waarin de tank geplaatst wordt vrij zijn van materialen die de bekleding of de tank kunnen aantasten. Metalen tanks worden geplaatst op een bed van minimum 20 cm neutraal zand. Langs de zijwanden van de ingraving wordt minimum 30 cm aanvullingsmateriaal aangebracht. Als aanvullingsmateriaal gebruikt men neutraal zand dat vrij is van onzuiverheden.

Bovenvernoemde richtlijnen gelden als algemene richtlijn voor alle tanks. Voor bepaalde tanks (vb polyester of kunststof reservoirs) gelden bijkomende (strengere) plaatsingsvoorschriften die zeker dienen nageleefd te worden.

Bescherming van het reservoir tegen corrosie

Corrosie is een oppervlaktereactie. Een deklaag of bekleding kan dus vaak een goede oplossing bieden om de corrosieweerstand te verbeteren, zonder de andere eigenschappen van het materiaal te wijzigen. 
Metalen reservoirs die rechtstreeks ingegraven worden of in een ontoegankelijke groeve geplaatst worden, moeten daarom voorzien zijn van een bekleding die voldoende waterdicht is : bitumen, koolteer, epoxylaag, epoxyteer, polyeruthaan, enz.

Bron: Informazout

 

Acties/promos

Gratis pechverhelping!

3 weken gratis pechverhelping bij elke tankbeurt van 25 liter* in België en Luxemburg. Lees meer...

Gratis pechverhelping